Kalite Politikamız

Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri ve Müşteri Özel Şartlarını baz alarak;

Uygun kalite, fiyat ve sevkiyat performansını sağlayarak müşterilerimizin güvenini kazanmak için çalışmak,

Süreçlerimizdeki verimliliği ve etkinliği, risk ve fırsatları göz önüne alarak uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye ulaştırmak,

Uluslararası seviyede rekabet edebilmek için, tüm süreçlerde, çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımız ile birlikte sürekli iyileştirme ilkesini benimsemek ve yaymak,

Müşteri odaklı stratejik yönetim modeli doğrultusunda, çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın gelişimini sağlamak için uğraşmak,

Yaptığımız üretim ile çevremize ve topluma saygılı, toplum değerlerini ön planda tutan bir ekip olarak sistemimizin sürekliliğini sağlamaktır.

Çevre Politikamız

Faaliyetlerimiz sırasında çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine ve müşterilerin çevre taleplerine, göre hareket etmeyi,

Çevre kirliliğini oluşturmadan önlemek, atıkları azaltmak ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,

Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmayı,

Çalışanlarımızı ve diğer paydaşlarımızı, işinde çevreye bilinçli ve sorumlu davranışlarının geliştirilmesi için eğitmeyi,

Çevre bilincinin yaygınlaşması için çalışanlarımız ve diğer tüm ilgili taraflarla sürekli iletişimde bulunmayı,

Çevre yönetim sistemi standartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için bu kurallara tüm çalışanlarımızla birlikte uymayı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, izlenebilen, sürekli iyileştirilen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapmak ve sürdürmek,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi, risklerin azaltılması için kontrol tedbirlerinin alınmasını sağlamak ile tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı sağlamak,

Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlamak ve sürekli geliştirmek,

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ‘0’ olduğu, iş kazalarına sebep olabilecek olayların analiz edildiği ve sürekli azaldığı çalışma ortamına ulaşmak için faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek,

Tüm çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği duyarlılığını arttırıcı eğitimler ve çalışmalar planlayıp destekleyerek bilinç ve yetkinlik düzeyini yükseltmeyi taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

İş sürekliliği ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişe bilirliklerini etkileyecek her türlü riski yönetmek amacıyla;

Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi Standartlarına uygun bir yönetim sistemi kurmak işletmek ve sürekli iyileştirmek,

Kurumsal bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumak,

Bilgi varlıklarımızı oluşabilecek tehdit ve tehlikelerden korumak ya da en düşük seviyede etkilenmesini sağlamak,

Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın bilgi güvenliği farkındalığı oluşturarak, bilgi güvenliğini tehlikeye sokacak ihlal olaylarını minimum seviyeye indirmek,

Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmak,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

Bilgi güvenliğini sağlamak için gereken yönetsel ve teknolojik önlemleri almak, ve böylece tüm çalışanlarımız ile birlikte, bilgi güvenliğimizin sağlanmasını ve sürekliliğini hedefleriz ve bu amaçla tüm gereklilikleri yerine getiririz.